Értékesítők Szövetsége
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
hotline.: (+36-20) 4346-299
Adatvédelem (c) www.ertekesitokszovetsege.hu 2007. Minden jog fenntartva!
Értékesítők Szövetsége - Küldetés, célok


CSATLAKOZZON AZ ÉRTÉKESÍTŐK NÖVEKEDÉSI PROGRAMJÁHOZ, ÉS TUDÁSÁNAK, VALAMINT JÖVEDELMÉNEK NÖVEKEDÉSE GARANTÁLT!

Az Értékesítők Szövetségének küldetése:
  • Az értékesítési szakma rendszerezése és fejlesztése, ezáltal közmegítélésének javítása, elismertségének növelése.
  • Az értékesítésben dolgozó egyének fejlesztése, megfelelő identitásuk kialakításával, megerősítésével, valamint tudásuk és eredményességük növelésével.
  • Egy szakmai közösség létrehozása, mely az értékesítő egyénekért, rajtuk keresztül az egész szakmáért működik.
Az Értékesítők Szövetségének céljai:
  • Az értékesítők részére egy teljes körű személyiség- és szakmai fejlődést jelentő, konkrét eszköz- és programrendszer biztosítása, továbbá kézzelfogható megoldásokat adni részükre a legáltalánosabb és leggyakoribb szakmai és emberi problémáikra.
  • Valós és azonnali eredményeket, valamint mérhető hatékonyság-növekedést nyújtani minden egyes tagnak.

2007 májusában megalakult az Értékesítők Szövetsége.

A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy az értékesítési szakmában dolgozók (üzletkötők, területi képviselők, értékesítési vezetők és tanácsadók) részére konkrét eszközökön – elsősorban oktatáson – keresztül biztos fejlődést, ezáltal nagyobb szakmai és anyagi sikereket biztosítson.

Magyarországon nem hivatalos információk szerint 400.000 ember foglalkozik üzletkötéssel. Ebbe a létszámba kizárólag az ügyfelet, vásárlót személyesen vagy telefonon „felkereső” értékesítők tartoznak.

Az Értékesítők Szövetsége (www.ertekesitokszovetsege.hu) egy olyan cég- és termékfüggetlen, nonprofit szakmai szervezet, amely a szakma mindegyik képviselője előtt nyitva áll.

Alapítói 2 fő szándékkal hozták létre:
  • Az értékesítői szakma színvonalának és megítélésének emelése céljából, amely az egyének szakmai fejlesztésével valósítható meg.
  • A hivatás képviselőinek segítése érdekében, amely az értékesítői karrier támogatását jelenti konkrét eszközökön, programokon és teljes körű háttértámogatáson keresztül.
Az elmúlt években az alapítók által több ezer üzletkötővel lefolytatott interjú és konzultáció alapján egyértelmű lett, hogy az értékesítők szinte soha nem rendelkeznek azzal a háttérrel, mint például egy orvos a rendelője, az eszközei, valamint az alap- és továbbképzési lehetőségei révén.

Éppen ezért olyan kézzelfogható támogatásokat kínál az Értékesítők Szövetsége, amit minden szakmabeli nagy haszonnal tud igénybe venni: alap- és haladó szintű képzések, ügyfél-adatbázisok ügyfélkezelő szoftverrel, kapcsolatépítési lehetőségek, karrierépítési támogatás, kedvezményes értékesítői eszközvásárlás,hogy csak a legfontosabbakat említsük.
 
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
hotline: (+36-20) 4346-299
e-mail: info%%kigyo%ertekesitokszovetsege.hu, web: www.ertekesitokszovetsege.hu